Image

Pomorska szkoła wielokulturowa – jak oddolnie poprawiać szkołę we współpracy z samorządem

Jak tworzyć środowisko integrujące społeczność szkolną, jak pracować w klasie z uczniami z doświadczeniem migracji, jak poprawiać szkołę we współpracy z samorządem – m.in. tym zagadnieniom poświecona była konferencja w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W konferencji wzięła udział Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. 

W konferencji wzięli udział  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Podczas spotkania można było zapoznać się z rekomendacjami środowiska naukowego, wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz wsłuchać się w głosy rodziców dzieci z Ukrainy, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz przedstawicieli samorządów. 

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa mówiła o tym, jak w momencie wybuchu wojny w Ukrainie i pojawieniu się pierwszych uchodźców, ogromne wyzwania ujawniły się przed polskimi szkołami, nauczycielami i samorządami. Czy przyjęty przez samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gdansk - Gdynia - Sopot w 2020 roku Standard Minimum Integracji Imigrantów pomógł w chwili wybuchu wojny w Ukrainie?

Standard minimum w integracji (SMI) to zestaw podstawowych zadań, które miały pomóc w jak najlepszym zintegrowaniu się cudzoziemców w każdym z 59. samorządów OMGGS – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Standard zakładał cztery kroki dojścia do sytuacji „idealnej”. Kroki te miały być rozłożone w czasie, szczegółowo zaplanowane i monitorowane. Niestety atak agresora rosyjskiego na Ukrainę spowodował, że to co dopiero spisaliśmy i zaczęliśmy wdrażać stało się naszą codziennością. Pierwszy krok standardu zrealizował się niejako sam w obliczy sytuacji kryzysowej. Nasi sąsiedzi z zagranicy potrzebowali pomocy natychmiastowej w zakresie dostępnej szkoły, nauki języka polskiego, obsługi urzędowej czy tez zabezpieczenia podstawowych potrzeb np. zakresie ich bezpieczeństwa. Myślę, że daliśmy radę w tym trudnym okresie, ale przed nami kolejne wyzwania choćby w zakresie wykorzystania potencjału tych, którzy u nas zostaną.