Image

Będzie więcej ławek i koszy na śmieci

We wtorek, 21 maja obradowała Rada Miasta Wejherowa. Poświęcona była dwóm tematom. Ważną decyzją było przeznaczenie na wniosek prezydenta Krzysztofa Hildebrandta 150 tys. zł na zakup dodatkowych ławek i koszy na śmieci, co wynika z licznych rozmów prezydenta z mieszkańcami w czasie minionej kampanii wyborczej. To kolejny przykład przeniesienia ciężaru inwestycji na mniejsze zadania lokalne w poszczególnych dzielnicach Wejherowa,co zapowiadał prezydent.
 
Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz trybu działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Wejherowa będzie ostatecznie omawiana w komisjach. Uchwała będzie konsekwencją dotychczasowych działań podejmowanych w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024- 2033, dzięki któremu istnieje szansa na pozyskanie przez miasto i prezydenta środków zewnętrznych na kolejne zadania w ramach rewitalizacji.