W takim przypadku należy jak najszybciej zablokować kartę w aplikacji lub przez stronę wejherowskakarta.pl, ewentualnie zgłosić zaginięcie telefonicznie pod nr. telefonu +48 58 677 70 00, lub 58 677 70 55  a następnie złożyć wniosek o wyrobienie duplikatu. Można również zrezygnować z posiadania fizycznej wersji Karty i używać tylko aplikacji.
Wyrobienie duplikatu Wejherowskiej Karty Mieszkańca kosztuje 20 zł
Tak, rodzic / opiekun może odebrać kartę swoich dzieci. W przypadku chęci odebrania karty innego, pełnoletniego członka rodziny będzie potrzebne pisemne upoważnienie.

Dokumentami potwierdzającymi uprawniania do posiadania Wejherowskiej Karty Mieszkańca są określone w § 2 ust.1 regulaminu:

  1. w przypadku osoby rozliczającej podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie– kopia pierwszej strony PIT (w szczególności: PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L, ZAP3 lub NIP 7) opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego w Wejherowie (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), z ostatniego rozliczonego roku podatkowego, lub inny dokument złożony do Urzędu Skarbowego lub wystawiony przez Urząd Skarbowy, z którego wynika, że jej miejscem zamieszkania jest miasto Wejherowo;
  2. w przypadku osoby korzystającej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie – kopia pierwszej strony decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przyznającej świadczenia rodzinne obowiązującej w terminie składania wniosku o Kartę lub zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie jako mieszkaniec miasta Wejherowa w okresie obejmującym datę ubiegania się o Kartę;
  3. w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy – kopia dokumentu określającego aktualny status na rynku pracy zawierającego adres zamieszkania, wystawionego w roku tożsamym z rokiem ubiegania się o Kartę;
  4. w przypadku emeryta bądź rencisty kopia dokumentów z których wynika, że jego miejscem zamieszkania jest miasto Wejherowo – tj. legitymacja emeryta/rencisty lub PIT 40A/PIT OP albo inny dokument otrzymany z Zakładu Usług Społecznych w Wejherowie;
  5. w przypadku pełnoletniego ucznia oraz studenta kopia aktualnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej.
W przypadku elektronicznego składania wniosku powyższe dokumenty dołącza się w postaci dobrej jakości czytelnych zdjęć lub skanów.
Tak. Możesz zdecydować czy chcesz używać tylko tradycyjnej Karty, tylko aplikacji czy zamiennie obydwu form
Plastikowa karta wymagana jest jednie w przypadku karty personalizowanej na którą nagrywany będzie bilet elektroniczny MZK. W przypadku karty niepersonalizowanej można jej używać wyłącznie w formie elektronicznej (aplikacji).
Tradycyjna wersja Karty nie jest konieczna do korzystania z ofert Partnerów. Wyrobienie plastikowej Karty jest bezpłatne. Odpłatne jest jedynie wyrobienie duplikatu Karty (np. w przypadku zgubienia lub zniszczenia).
Konieczność dodania zdjęcia w przypadku wnioskowania o kartę niepersonalizowaną wynika z faktu, iż służy ono identyfikacji użytkownika Karty przy korzystaniu z usług Partnerów Programu. Zdjęcie nie jest nadrukowywane na karcie plastikowej ale wyświetla się w aplikacji weryfikującej z której korzystają Partnerzy. Zapobiega to np. w sytuacji zgubienia Karty, korzystaniu z niej przez osoby nieuprawnione.
  • Kartę Mieszkańca bez biletu MZK będzie można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w godzinach pracy Urzędu. Wybierając elektroniczną formę karty wszystkie formalności związane z jej wyrobieniem i aktywacją nie będą wymagały wizyty w Urzędzie.
  • Kartę Mieszkańca z biletem MZK będzie można odebrać w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Tartacznej 2 lub za dodatkową opłatą otrzymać kartę przesyłką pocztową na podany we wniosku adres.
Wszystko zależy od tego czy w ramach Karty Mieszkańca będziesz korzystać z biletu elektronicznego MZK. Jeśli nie to wystarczy zawnioskować o Kartę Mieszkańca (właściwe pakiety zostaną dodane automatycznie). Jeśli tak, należy zawnioskować o personalizowaną (ze nadrukowanym zdjęciem) Kartę Mieszkańca + bilet elektroniczny MZK (pozostałe pakiety zostaną dodane automatycznie).
PIN nadawany jest automatycznie dla konta (nie dla Karty). W każdej chwili można go sprawdzić lub zmienić w zakładce Profil po zalogowaniu do systemu.

Potrzebujesz pomocy?+48 58 677 70 55
+48 58 677 70 00
pn: 7:30-17:00
wt - czw: 7.30-15.30
pt: 7.30-14.00