Szkoła Podstawowa nr 8 - kryta pływalnia i lodowisko

ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo
 • Home
 • Oferty
 • Szkoła Podstawowa nr 8 - kryta pływalnia i lodowisko
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Szkoła Podstawowa nr 8 - kryta pływalnia i lodowisko


 • Dostosowany


Opis

Nie bój się zanurzyć!  Dysponujemy basenem sportowym o wymiarach 24,95 x 12,5 m. i głębokości 1,25 – 1,80. Na pływalni działalność prowadzą szkółki pływackie, Klub kwadransowych grubasów. Dla naszych gości mamy również zajęcia aerobiku, dostępną salkę gimnastyczną oraz restaurację. U nas otrzymacie Państwo komfort i bezpieczeństwo pływania oraz wysokiej jakości wodę.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

bilet ulgowy dla Ciebie i bezpłatny wstęp dla Twojego opiekuna (w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności)
- budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (rampa podjazdowa do wejścia, winda, węzeł sanitarny i szatniowy)
- samoobsługowy dźwig na hali basenowej ułatwiający samodzielne wejście do basenu

Regulamin i warunki

 1. Kryta pływalnia czynna jest w godz. 7.00 do 22.00.
 2. Z pływalni korzystać mogą:
  1. grupy zorganizowane – pod nadzorem i kierunkiem osoby uprawnionej ( zgodnie z przepisami prawa ) prowadzącej zajęcia wg ustalonego planu zajęć,
  2. indywidualnie – dzieci umiejące pływać ( do lat 10 pod opieką osoby pełnoletniej ) , młodzież i osoby dorosłe.
 3. Wstęp na pływalnię mają osoby posiadające bilet lub karnet. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obiekcie bez biletów , ale jedynie w strefach suchych tj. poza szatniami, natryskami i halą basenową.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. używania i sprzedaży tytoniu, napojów alkoholowych, środków odurzających itp.
  3. wprowadzania zwierząt.
 5. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  1. stwarzania sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu osób przebywających na pływalni (skoków do wody, biegania, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników) ,
  2. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
  3. konsumpcji artykułów żywnościowych, zanieczyszczenia wody,
  4. używania mydła i innych środków chemicznych.
 6. Zajęcia w grupach zorganizowanych na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora pływania i ratownika na torach wydzielonych, wcześniej zarezerwowanych.
 7. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
 8. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wejścia i wyjścia razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie może wejść na pływalnię.
 9. Za bezpieczeństwo i zachowanie członków grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy oraz ratownik. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
 10. Zabronione jest prowadzenie nauki pływania i prowadzenie innych zajęć na torach ogólnodostępnych.
 11. Dyrekcja pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z pływalni.
 12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 13. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała, klapki basenowe i czepek kąpielowy.
 14. Przed wejściem do wody każdy użytkownik zobowiązany jest do umycia mydłem całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp.
 15. Dzieci i osoby korzystające z pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
 16. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby zakaźne, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 17. Użytkownicy pływalni po zajęciach powinni złożyć w wyznaczonych miejscach używany przez siebie sprzęt pływacki: deski, makarony itp.
 18. Na sygnał oznaczający rozpoczęcie akcji ratowniczej ( pięć krótkich gwizdków ) osoby korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać w miejscach nieutrudniających prowadzenia działań ratowników oraz stosować się do ich poleceń.
 19. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, pozostawione na terenie pływalni, Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi obiektu.
 21. Ratownicy pełniący dyżury na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 22. Osoby naruszające porządek publiczny , przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 23. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 24. Administratorem pływalni jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr. 2 w Wejherowie.
Zatwierdził Dyrektor ZSP NR 2