Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa

ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa


  • Dostosowany
  • Parking


Opis

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, jedyna Uczelnia w regionie Kaszub Północnych, od 2003 roku prowadzi studia na poziomie licencjackim i magisterskim. Ponadto w ofercie posiada ponad 30 kierunków studiów podyplomowych. Programy studiów wszystkich poziomów są konsultowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym, którego przedstawiciele (od firm prywatnych, przez międzynarodowe korporacje po jednostki samorządowe) mają realny wpływ na kształt oferty – tak aby kompetencje absolwentów były odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Aktualnie w ofercie edukacyjnej KPSW znajdują się
Studia licencjackie z Zarządzania o specjalnościach m.in.
    • Bankowości i usługi finansowe, 
    • Informatyka w zarządzaniu, 
    • Kadry i Płace w praktyce, 
    • Podatki i doradztwo podatkowe, 
    • Prawo w biznesie, 
    • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 
    • Zarządzanie logistyczne, 
    • Zarządzanie podmiotami leczniczymi, 
    • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, 
    • Zarządzanie w administracji, 
    • Zarządzanie w sporcie. 

Studia licencjackie z Socjologii o specjalnościach m.in. 
    • Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne, 
    • Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
    • Kryminologia z elementami kryminalistyki,
    • Reklama i nowe media, 
    • Coaching i mentoring. 

Studia Magisterskie o specjalnościach m.in.: 
    • Psychosocjologia, 
    • Bezpieczeństwo Narodowe z elementami kryminalistyki, 
    • Specjalność menadżersko-administracyjna,
    • Marketing i zarządzanie nowymi mediami. 

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo.


Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Część sal dydaktycznych znajduje się na poziomie „0” z bezpośrednim dostępem z poziomu parkingu. Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone w odpowiedni sprzęt audio-wizualny wspierający odbiór treści przez osoby niedowidzące lub niedosłyszące.


Regulamin i warunki

Karta Mieszkańca będzie uprawniała do skorzystania z bonifikaty w wysokości 10% zniżki czesnego w pierwszym semestrze studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych przy wyborze płatności semestralnej za czesne.