• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

 • Mieszkam w Wejherowie i rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie i deklaruję w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji US, że moim miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest Miasto Wejherowo, bez względu na to, czy osiągam dochód.
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie kopii pierwszej strony PIT (w szczególności: PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L, ZAP3 lub NIP 7).
 • Mieszkam w Wejherowie i korzystam ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie jako mieszkaniec miasta Wejherowa.
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie kopii pierwszej strony decyzji o przyznaniu Świadczeń Rodzinnych lub zaświadczenie o korzystaniu.
 • Mieszkam w Wejherowie i jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w PUP w Wejherowie.
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie kopii dokumentu określającego aktualny status na rynku pracy zawierający adres zamieszkania.
 • Mieszkam w Wejherowie i jestem emerytem lub rencistą pobierającym emeryturę/rentę.
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie kopii legitymacji emeryta bądź rencisty z której wynika, że miejscem zamieszkania jest Wejherowo lub kopia PIT 40A / PIT OP.
 • Jestem zameldowany/a w Wejherowie i posiadam aktualną legitymację szkolną bądź studencką (w przypadku pełnoletniego ucznia oraz studenta).
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie kopii dwóch stron aktualnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej.
 • Nie spełniam żadnego z powyższych kryteriów, jestem zameldowany w Wejherowie, moje dziecko uczy się w Wejherowskiej szkole i chcę zawnioskować dla niego o pakiet bezpłatnej komunikacji
  Do weryfikacji przedstaw:
  • Aktualną legitymację szkolną dziecka