Image

Już czterolatek może mieć własną Wejherowską Kartę Mieszkańca

Wejherowską Kartę Mieszkańca może posiadać już czterolatek. Wnioski dla dzieci składają rodzice i opiekunowie. Dzięki temu już najmłodsi wejherowianie będą mogły korzystać ze zniżek na kolejne atrakcje oferowane przez miasto. Zachęcamy do wyrobienia Wejherowskiej Karty Mieszkańca dla najmłodszych wejherowian! Skorzystajmy wspólnie z możliwości, jakie daje nam nasze Miasto.

Dotychczas Wejherowską Kartę mieszkańca można było wyrobić dla dzieci, które ukończyły 7. rok życia. Młodsze korzystały z Karty rodzica. Dzięki tej zmianie, już młodsze dzieci będą mogły korzystać z atrakcyjnych zniżek oraz zbierać punkty lojalnościowe na swoim koncie w bibliotece miejskiej. Przypominamy, że Kartę dla osoby niepełnoletniej wyrabia i przedłuża rodzic/opiekun prawny.

Gdzie złożyć wniosek?

● On – line

na stronie internetowej www.wejherowskakarta.pl lub w aplikacji Wejherowska Karta, następnie dołączyć w załączeniu dobrej jakości zdjęcie lub skan jednego z wymaganych regulaminem dokumentów

● Osobiście - udając się do jednego z Punktów Obsługi Wniosków w celu ponownej weryfikacji danych wraz z okazaniem wymaganych dokumentów (lista Punktów, adresy oraz godziny otwarcia dostępne na stronie www.wejherowskakarta.pl w zakładce Punkty obsługi).

Rodzicu! Jeżeli posiadasz aktywny pakiet mieszkańca 2023, wystarczy dodać dziecko do swojego konta rodzinnego. W tym przypadku nie trzeba dołączać innych dokumentów weryfikujących.