Image

Wnioski na budowę ul. Staromłyńskiej i obiektu sportowego na tzw. BLIZIE

Miasto złożyło wnioski o dotacje na oba zadania w ramach "Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim". Jest to program towarzyszący budowie elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Wejherowo złożyło wnioski jako jeden z pierwszych samorządów.
 
- Cały czas poszukujemy różnych źródeł finansowania miejskich inwestycji - podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt - Jestem przekonany, że zarówno ul. Staromłyńska, jak i obiekt na BLIZIE zostaną zrealizowane dla mieszkańców. 
 
Zadanie „Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie” zaplanowano na lata 2024-2026 i obejmuje budowę tej ulicy o długości 450 m z rondem i  odcinkami ul. Wyczółkowskiego, ul. Obrońców Wybrzeża i ul.Weteranów. Powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżka rowerowa, zieleń przyuliczna, elementy bezpieczeństwa ruchu,  w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a także oświetlenie drogowe. Wartość kosztów kwalifikowanych 6,1 mln zł, w tym dotacja celowa 4,88 mln zł.
 
Zadanie „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dzieci Syberyjskich w Wejherowie” , czyli na tzw. BLIZIE zaplanowano na lata 2024-2025 i obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, placu zabaw dla dzieci, bieżni okólnej, ścieżki dla rolkarzy, ścieżki zdrowia, budynku magazynowy i WC, miejsc postojowych, utwardzonych ciągów pieszych, zieleni i małej architektury. Wartość kosztów kwalifikowanych 4,79  mln ,zł w tym dotacja celowa 3,12 mln zł.