Image

381. urodziny Wejherowa

Dzisiaj mija 381 lat od chwili, kiedy została założona osada Wejherowska Wola dająca początki miastu Wejherowo.Przed pomnikiem Jakuba Wejhera założyciela miasta, Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt z delegacją złożył kwiaty.  

"To jest to, czego szukałem. Tak pod Białą ślub złożyłem, tak nad Białą go wypełnię"- te słowa wypowiedział Jakub Wejher w 1634 r. w obliczu śmierci podczas wyprawy z  królem Władysława IV pod Smoleńsk. I tak kilka lat później 28 maja 1643 roku została założona osada Wejherowska Wola. Zaledwie siedem lat później, w 1650 r. uzyskała Wejherowo uzyskało prawa miejskie.

Wejherowo było jedynym w ówczesnych Prusach Królewskich miastem prywatnym i ostatnim osadzonym na prawie chełmińskim, a przywilej określał między innymi uprawnienia samorządu miejskiego oraz sposób wyboru władz Wejherowa. Król ustalił również, że w herbie miasta będzie „biały krzyż rycerzy maltańskich na niebieskim polu, otoczony zielonym wieńcem wawrzynowym, a w środku krzyża będzie czerwona róża”.

Obywatelem miasta mógł zostać każdy mężczyzna, chrześcijanin bez względu na narodowość, który z okazji otrzymania tej godności zapłaci 10 złotych polskich. Wszystkim mieszkańcom zapewniono zwolnienie na 30 lat z wszelkich opłat, ciężarów i kontrybucji na rzecz skarbu państwa. Przywilej królewski przyznawał też prawo odbywania w mieście czterech jarmarków dorocznych oraz dwóch jarmarków tygodniowo. 

Miasto uzyskało prawo zakładania różnych cechów (prócz piwowarskiego), bractw, stowarzyszeń oraz zgodę na używanie przez władze miasta czerwonego wosku do wyciskania pieczęci.

więcej o historii: https://www.wejherowo.pl/wejherowo-historia.html