Image

Powołano Wejherowski Zespół ds. Seniorów

Z inicjatywy prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta oraz mieszkańców powołano Wejherowski Zespół ds. Seniorów. 26 czerwca br. nowo powołani członkowie odebrali nominacje z rąk zastępcy prezydenta miasta Arkadiusza Kraszkiewicza.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu przewodniczącą została wybrana Teresa Malinowska, wiceprezes Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Natomiast zastępcą został Piotr Bochiński, wieloletni Radny Miasta Wejherowa, zastępca prezydenta miasta Wejherowa w latach 2011 – 2017. Funkcje sekretarza będzie pełnić Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki.

Pozostali członkowie Wejherowskiego Zespołu ds. Seniorów:

  • Stanisław Harasiuk – Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście i Prezydencie miasta Wejherowa;
  • Bożena Krywald – Członek Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku;
  • Krystyna Laskowska – Prezes Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku;
  • Emilia Marzejon - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Mirosława Myszka – Członek Koła Powiatowego w Wejherowie Polskiego Związku Niewidomych;
  • Andrzej Nowacki – Przewodniczcy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;
  • Irena Panasiuk – Członek Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Odzdział Wejherowo.

W trakcie spotkania zastępca prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicza rozmawiał z powołanymi członkami zespołu o propozycjach związanych z uaktywnieniem środowiska wejherowskich seniorów. Wejherowski Zespół ds. Seniorów stanowi organ doradczy i inicjatywny Prezydenta Miasta Wejherowa w zakresie spraw dotyczących osób starszych. Do kompetencji Zespołu należy wypracowywanie propozycji konkretnych działań na rzecz realizacji programów związanych z aktywizacją osób starszych, które na podstawie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wiedzy wspomagają przedsięwzięcia miasta kierowane do Seniorów.