Image

Z mieszkańcami – dla mieszkańców

Wejherowska Karta Mieszkańca to nowe możliwości korzystania z usług, atrakcji i oferty miejskich instytucji w Wejherowie na korzystnych warunkach. Dzięki Partnerom, którzy przystąpili do projektu, część usług dostępnych będzie z rabatami, przywilejami i zniżkami. Posiadaczem Karty może być każdy mieszkaniec Wejherowa, który m.in. rozlicza w mieście podatek dochodowy.

Szczegółowy regulamin: Wejherowskiej Karty Mieszkańca w zakładce: dokumenty

W ramach Wejherowskiej Karty Mieszkańca dostępne będą pakiety: 

Pakiet Mieszkańca 
Jest to podstawowy pakiet obejmujący zawarte w programie zniżki i usługi promocyjne dla mieszkańców Wejherowa. Pakiet ten jest konieczny, aby posiadać kolejne pakiety

Pakiet Eko 
Pakiet umożliwiający weryfikacje mieszkańca w Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych – ZUK sp. z o.o.  Uprawnieni są do niego wszyscy posiadacze Pakietu Mieszkańca 

Pakiet Seniora
Pakiet dedykowany jest osobom powyżej 60. roku życia, zawierający specjalne zniżki i usługi dla seniorów 

Pakiet Bezpłatnej Komunikacji 
Pakiet dostępny jest dla dzieci w wieku szkolnym mieszkających w Wejherowie, które są uprawnione do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Aby uzyskać dostęp do Pakietu potrzebna jest ważna legitymacja szkolna.

Dlaczego chcę posiadać Wejherowską Kartę Mieszkańca? 

● Identyfikuję się ze swoim miastem – jestem dumny/dumna, że mieszkam w Wejherowie
● Odkrywam swoje miasto, poznaję nowe miejsca 
● Wspieram lokalnych przedsiębiorców
● Zyskuję zniżki i ulgi korzystając z oferty naszych Partnerów
● Korzystam z rabatów i aktywnie spędzam czas
● Zamiast kilku kart – mam jedną 

Dwa rodzaje Kart Mieszkańca. Którą mam wybrać?

Karta Mieszkańca niepersonalizowana: 
● wybierz ten rodzaj karty, jeżeli chcesz korzystać z oferty zniżek i promocji i nie korzystasz z biletów okresowych MZK, a twoje dzieci nie korzystają z bezpłatnej komunikacji – jest to karta bezpłatna 
● karta nie posiada nadrukowanego zdjęcia oraz imienia i nazwiska posiadacza
● wydawana jest w formie plastikowej karty z mobilną aplikacją na telefon 
● można korzystać wyłącznie z aplikacji mobilnej

Karta Mieszkańca personalizowana:
● wybierz ten rodzaj karty jeżeli chcesz korzystać z biletów okresowych MZK lub Twoje dziecko korzysta z bezpłatnej komunikacji miejskiej– jest to karta płatna
● Karta oferuje pełną funkcjonalność klasycznej Karty Mieszkańca, a dodatkowo połączona jest z Biletem Elektronicznym MZK – istnieje możliwość nagrywania na kartę imiennych biletów okresowych na autobusy oraz korzystania z darmowych przejazdów dla dzieci w wieku szkolnym
● Karta posiada nadrukowane zdjęcie oraz imię i nazwisko posiadacza.
● wydawana jest w formie plastikowej karty wraz z mobilna aplikacją na telefon 

Dwa sposoby składania wniosku o Kartę. Który mam wybrać?

● tradycyjnie (w formie papierowej) w punkcie obsługi  Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195,  tel. 58 677 70 00, 58 677 70 55
lub
● on-line (bez wychodzenia z domu):  www.wejherowskakarta.pl lub poprzez pobranie aplikacji mobilnej w sklepie Play i App Store

Kto może otrzymać Kartę?

Wejherowską Kartę Mieszkańca może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która spełnia jeden z poniższych warunków:
● rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie
● korzysta ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 
● jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna zamieszkująca miasto Wejherowo 
● posiada legitymację emeryta bądź rencisty, z której wynika, że jej miejscem zamieszkania jest miasto Wejherowo 
● jest zameldowany w mieście Wejherowo i posiada aktualną legitymację szkolną bądź studencką  - dotyczy pełnoletniego ucznia oraz studenta 

Co musi zawierać wniosek o złożenie Karty?

● aktualną fotografię każdej z osób, której dotyczy wniosek
● w przypadku osoby rozliczającej podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie – kopia pierwszej strony PIT 
● w przypadku osoby korzystającej ze świadczeń rodzinnych – kopia pierwszej strony decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
● w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy – kopia dokumentu określającego aktualny status na rynku pracy 
● w przypadku emeryta bądź rencisty kopia legitymacji wydanej przez ZUS w Wejherowie, z której wynika, że miejscem zamieszkania jest miasto Wejherowo 
● w przypadku pełnoletniego ucznia oraz studenta kopia aktualnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej

Konto Rodzinne
●  Każda osoba uprawniona do otrzymania Karty, może założyć Konto Rodzinne
●  Osoby posiadające Konto Rodzinne muszą posiadać taki sam adres zamieszkania
● Osoba Uprawniona do otrzymania Karty może wnioskować o wydanie Karty w imieniu dzieci, które ukończyły 7. rok życia do ukończenia 18 roku życia. 
● Dzieci do 6 roku życia korzystają z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica. 

Jak odebrać Kartę? 

Karta niepersonalizowana:
● zaloguj się na swoim urządzeniu mobilnym /  pobierz aplikację mobilną
lub
● odbierz kartę osobiście w punkcie obsługi Urzędu Miejskiego 

Karta personalizowana:
● odbierz kartę osobiście w punkcie obsługi MZK
lub
● odbierz przesyłkę pocztową na adres podany we wniosku 

!Pamiętaj! Dokument, który dołączasz do wniosku musi zawierać potwierdzenie dostarczenia do właściwej instytucji (Urząd Skarbowy, MOPS, Urząd Pracy)

Przedsiębiorco! Przyłącz się do Karty Mieszkańca! 

Zapraszamy przedsiębiorców z Wejherowa do przystąpienia do Wejherowskiej Karty Mieszkańca. To dzięki niej wejherowianie uzyskają zniżki, rabaty i udogodnienia. 
Poprzez przyłączenie się do Karty Mieszkańca dany przedsiębiorca będzie mógł wprowadzać różnego rodzaje udogodnienia dla swoich klientów takie jak: rabaty, zniżki, promocje, a także reklamować swoją działalność. 

Dlaczego warto zostać Partnerem?

● zwiększone zainteresowanie ofertę wśród lokalnych klientów 
● promocja przedsiębiorcy poprzez miejskie kanały informacyjne
● wprowadzanie różnego rodzaju udogodnień dla swoich klientów
● możliwość prowadzenia statystyk sprzedażowych oraz statystyk grup odbiorców

Podmioty gospodarcze zainteresowane przystąpieniem do Karty Mieszkańca serdecznie zachęcamy do wypełnienia formularza i przesłanie go na adres partnerzy@wejherowskakarta.pl lub dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195.