• Home
  • Projekty
  • Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym

Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym

Regulamin


Ważność uprawnień oraz zasady korzystania z darmowych przejazdów dla osób uprawnionych

rok urodzenia wiek ucznia wymagana ważność
legitymacji szkolnej:
okres ważności uprawnienia
2015 7 30.09.2023 01.09.2022 - 30.09.2023
2014 8 30.09.2023 01.10.2022 - 30.09.2023
2013 9 30.09.2023 01.10.2022 - 30.09.2023
2012 10 30.09.2023 01.10.2022 - 30.09.2023
2011 11 30.09.2023 01.10.2022 - 30.09.2023
2010 12 30.09.2023 01.10.2022 - 30.09.2023
2009 13 30.09.2023 01.10.2022 - 30.09.2023
2008 14 01.10.2022 - 30.06.2023


Uczniowie korzystający z uprawnienia w roku szkolnym 2020/2021, którzy kontynuują naukę w szkole podstawowej, mają dodatkowo ważne uprawnienie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.
Ważność uprawnień bezpłatnej komunikacji dzieci w wieku szkolnym:
Uczniowie korzystający z uprawnienia w roku szkolnym 2021/2022, którzy kontynuują naukę w szkole podstawowej, mają dodatkowo ważne uprawnienie od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Dla Uczniów korzystających z uprawnienia bezpłatnej komunikacji urodzonych w latach 2015 – 2009, którzy w kolejnym roku będą kontynuowali naukę w szkole podstawowej, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie pakietu na kolejny rok szkolny (on-line lub stacjonarnie).

W celu naładowania uprawnień na nośnik plastikowej karty konieczna będzie wizyta w Urzędzie Miejskim w Wejherowie lub w siedzibie MZK, ul. Tartaczna 2. Do wniosku o przedłużenie pakietu bezpłatnych przejazdów należy załączyć nr legitymacji szkolnej, skan lub dobrej jakości zdjęcie legitymacji oraz wpisać nazwę szkoły podstawowej do której uczęszcza uczeń. W przypadku wniosku papierowego wystarczy okazać pracownikowi POW ważny dokument. 
 

Kiedy i gdzie można korzystać z uprawnienia do bezpłatnych przejazdów?

Bezpłatne podróże można wykonywać w dni powszednie oraz weekendy dowolną ilość razy zgodnie z terminem ważności uprawnienia (nie obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku, czyli w okresie letnich wakacji szkolnych). Bezpłatne przejazdy możliwe są w całej sieci MZK Wejherowo. Przypominamy, by zawsze mieć przy sobie Personalizowaną Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem bezpłatnej komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym w wersji plastikowej karty lub aplikacji mobilnej lub obowiżującą Kartę Elektroniczną oraz ważną legitymację szkolną. Uprawnienie nie obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku (okres letnich wakacji szkolnych). W tym czasie uczniowie mogą korzystać z biletów ulgowych (50%).

  • pamiętaj, aby przykładać kartę/telefon z aplikacją mobilną do czytnika w autobusie podczas wejścia i wyjścia,
  • podczas przykładania karty/ telefonu z aplikacją mobilną do czytnika należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty emitowane przez czytnik biletów elektronicznych informujące o ważności posiadanych uprawnień,
  • w przypadku kontroli biletów trzeba zawsze okazywać kontrolerowi swoją Kartę.
  • jeżeli podczas kontroli nie będziesz posiadał Karty, taki przejazd zostanie uznany jako podróż bez ważnego biletu i podlega opłacie dodatkowej w wysokości zgodnej z wejherowską taryfą biletową,
  • jeśli Twoja Karta Personalizowana zostanie zgubiona lub ulegnie uszkodzeniu należy złożyć wniosek o zablokowanie Karty oraz wypełnić wniosek o wydanie nowej Karty Elektronicznej. Oprócz drogi internetowej można to zrobić także w POW – tj. w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

Kartę może odebrać rodzic/opiekun prawny składający wniosek o wydanie Personalizowanej Wejherowskiej Karty Mieszkańca.