• Home
  • Projekty
  • Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym

Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym

Informacje


Pakiet pozwalający na dodanie dla dziecka w wieku szkolnym uprawnienia do bezpłatnej komunikacji środkami komunikacją miejską  zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

Od 1.10.2022r. w mieście Wejherowo - najnowsze udogodnienie w postaci aplikacji z pakietem przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkół podstawowych.
„Mój bilet jest zawsze ze mną w moim telefonie”

Nośnik Uprawnienia do Pakietu Bezpłatnej Komunikacji występuje w trzech wariantach do wyboru przez Wnioskodawcę:

  1. wyłącznie wersja cyfrowa karty w formie zainstalowanej aplikacji mobilnej na telefonie;
  2. karta plastikowa wraz z aplikacją – Personalizowana Karta Mieszkańca lub Karta z biletem elektronicznym MZK wraz z zainstalowaną aplikacją mobilną na telefonie;
  3. wyłącznie karta plastikowa – Personalizowana Karta Mieszkańca lub Karta z biletem elektronicznym MZK.
Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dostępny jest zarówno dla osób uprawnionych do Wejherowskiej Karty Mieszkańca jak również dla osób bez uprawnień do Wejherowskiej Karty Mieszkańca wnioskujących wyłącznie o Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym.
Warunkiem otrzymania uprawnienia do Pakietu Bezpłatnej Komunikacji w mieście Wejherowo jest złożenie wniosku o Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym w systemie Wejherowska Karta Mieszkańca:
  1. on-line na stronie wejherowskakarta.pl;
  2. stacjonarnie w Punkcie Obsługi Wniosków tj. w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.


W celu posiadania Pakietu Bezpłatnej Komunikacji w aplikacji, wystarczy złożyć wniosek o Pakiet Bezpłatnej Komunikacji i zainstalować aplikację wejherowskakarta.pl na telefonie swojego dziecka.

W celu otrzymania Pakietu Bezpłatnej Komunikacji na nośniku Karty Personalizowanej wniosek o Pakiet Bezpłatnej Komunikacji można złożyć jednocześnie z wnioskiem o Pakiet Mieszkańca. (we wniosku w odpowiednim miejscu należy zaznaczyć "Karta Personalizowana") lub później, co może się wiązać z wymianą Karty Niespersonalizowanej na Kartę Personalizowaną, której koszt 10,00 zł. Karta Personalizowana oferuje pełną funkcjonalność klasycznej Karty Mieszkańca oraz dodatkowo daje możliwość korzystania z systemu komunikacji miejskiej w Wejherowie - nagrywania na kartę imiennych biletów okresowych na autobusy oraz korzystania z darmowych przejazdów.

W celu posiadania Pakietu Bezpłatnej Komunikacji na nośniku w postaci Karty plastikowej MZK system Wejherowska Karta Mieszkańca pozwoli na dołączenie swojej plastikowej karty elektronicznej MZK do założonego Konta lub na wnioskowanie o nową Kartę elektroniczną MZK, na zasadach obowiązujących u Wystawcy Biletu. Koszt karty 10 zł, odbiór w siedzibie MZK, ul. Tartaczna 2.

Do złożenia wniosku o Pakiet bezpłatnej komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym wymagana jest ważna legitymacja szkolna. We wniosku należy wpisać nr legitymacji oraz w przypadku wniosku składanego on-line skan lub dobrej jakości zdjęcie zarówno pierwszej jak i drugiej strony legitymacji szkolnej. W przypadku wniosku papierowego wystarczy okazać pracownikowi POW ważny dokument.