• Home
  • Projekty
  • Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym

Pakiet Bezpłatnej Komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym

O projekcie


Pakiet pozwalający na dodanie dla dziecka w wieku szkolnym uprawnienia do bezpłatnej komunikacji środkami komunikacją miejską w Wejherowie zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

Warunkiem otrzymania uprawnienia do Pakietu Bezpłatnej Komunikacji jest złożenie wniosku o Kartę Personalizowaną oraz uzyskanie cechy zweryfikowany mieszkaniec, zgodnie z zasadami Programu Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Koszt karty wynosi 10,00 zł. Karta Personalizowana oferuje pełną funkcjonalność klasycznej Karty Mieszkańca oraz dodatkowo daje możliwość korzystania z systemu komunikacji miejskiej w Wejherowie - nagrywania na kartę imiennych biletów okresowych na autobusy oraz korzystania z darmowych przejazdów.

Wniosek o Pakiet Bezpłatnej Komunikacji można złożyć jednocześnie z wnioskiem o Pakiet Mieszkańca (we wniosku w odpowiednim miejscu należy zaznaczyć „Karta Personalizowana”) lub później, co może wiązać się z wymianą Karty Niepersonalizowanej na Kartę Personalizowaną

Do złożenia wniosku o Pakiet bezpłatnej komunikacji dla dzieci w wieku szkolnym wymagana jest ważna legitymacja szkolna. We wniosku należy wpisać nr legitymacji oraz w przypadku wniosku składanego on-line skan lub dobrej jakości zdjęcie zarówno pierwszej jak i drugiej strony legitymacji szkolnej. W przypadku wniosku papierowego wystarczy okazać pracownikowi POW ważny dokument.

Ważność uprawnień oraz zasady korzystania z darmowych przejazdów dla osób uprawnionych w zakładce regulamin