W celu otrzymania uprawnień do biletu elektronicznego MZK w ramach Karty Mieszkańca niezbędny jest posiadanie Karty Personalizowanej. Koszt Karty wynosi 10,00 zł. Należy pamiętać o opłaceniu wniosku w ciągu 7 dniu od jego złożenia. Sprzedawcą Karty Personalizowanej jest MZK Sp. z o.o. przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie. Jeżeli płatność nie zostanie odnotowana przez sprzedawcę w ciągu 7 dni od złożenia wniosku – nastąpi automatyczne anulowanie rejestracji wniosku i trzeba będzie złożyć go ponownie. Aby dokonać opłaty należy przejść do koszyka. Karta Personalizowana oferuje pełną funkcjonalność klasycznej Karty Mieszkańca oraz dodatkowo daje możliwość korzystania z systemu komunikacji miejskiej w Wejherowie - nagrywania na kartę imiennych biletów okresowych na autobusy oraz korzystania z darmowych przejazdów – zgodnie z obowiązującym regulaminem MZK Sp. z o.o. w Wejherowie, dostępnym na stronie www.mzkwejherowo.pl.

Kartę Personalizowaną można odebrać osobiście w siedzibie MZK przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie, lub otrzymać na wskazany we wniosku adres – w takim wypadku należy, zgodnie z wybranym wariantem,  uiścić dodatkową opłatę na konto MZK zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie MZK - mzkwejherowo.pl/karta-elektroniczna.

Pakiet Bezpłatnych Przejazdów dostępny jest tylko dla osób składających wniosek o Kartę Personalizowaną.

Warunkiem otrzymania uprawnienia do Pakietu Bezpłatnej Komunikacji jest złożenie wniosku o Kartę Personalizowaną oraz uzyskanie cechy zweryfikowany mieszkaniec, zgodnie z zasadami.

Pakiet Bezpłatnej Komunikacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym, zamieszkujące miasto Wejherowo, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

W celu potwierdzenia uprawnienia „uczeń” wymagana jest ważna legitymacja szkolna na dany/aktualny rok szkolny. We wniosku należy wpisać nr legitymacji oraz w przypadku wniosku składanego on-line skan lub dobrej jakości zdjęcie zarówno pierwszej jak i drugiej strony legitymacji szkolnej. Ważność uprawnień oraz zasady korzystania z darmowych przejazdów dla osób uprawnionych określa Operator Systemu Pakietu Bezpłatnej Komunikacji. Powyższe zasady dostępne są na stronie www.wejherowskakarta.pl w zakładce PAKIETY oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl i będą na bieżąco aktualizowane.

Możliwość nagrywania na kartę biletów okresowych MZK wiąże się z koniecznością wyboru wariantu Karty Personalizowanej:

  • karta na bilet normalny;
  • karta na bilet ulgowy z możliwością wyboru „Uczeń”, „Emeryt/Rencista”, „Inna Ulga”

Wybierając we wniosku wariant karta normalna lub ulgowa należy upewnić się czy jest się uprawnioną osobą do korzystania z przysługującej ulgi. Wybierając kartę normalną wnioskodawca nie będzie mógł nagrać na kartę biletu ulgowego.

Wybierając Kartę z możliwością nagrania biletu MZK ulgowego ze zniżką inną niż „uczeń” oraz „emeryt/rencista”, będziesz musiał osobiście udać się do siedziby MZK sp. z o.o. przy ul. Tartacznej 2 w Wejherowie w celu zweryfikowania dokumentów uprawniających do danej ulgi.

W celu sprawdzenia przysługującej ulgi należy zapoznać się z zasadami przyznawania ulg na stronie www.mzkwejherowo.pl.

Zasady przyznawania uprawnień do otrzymania biletu MZK wynikające z odrębnych przepisów tj. uprawnienie do określonych zniżek, ważność „Innej Ulgi”, zasady zakupu biletów okresowych - określa Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o i dostępne są na stronie internetowej Operatora - www.mzkwejherowo.pl.

Wysyłka biletu na podany adres nie jest możliwa dla osób składających wniosek o Kartę Personalizowaną z możliwością nagrania Biletu MZK mających uprawnienia innej ulgi niż „uczeń” i „emeryt /rencista”. Wynika to z konieczności osobistej weryfikacji uprawnienia do Innej Ulgi w siedzibie MZK Sp. z o.o.

Nie. Karty z nadrukowanym zdjęciem (personalizowane) są zarezerwowane jedynie dla pakietu Komunikacyjnego (bilet MZK).
Tak. Plastikowa karta jest obowiązkowa jedynie przy weryfikacji pakietu komunikacyjnego (bilet MZK). Z pozostałych pakietów zawartych w ramach tej karty można korzystać również za pomocą aplikacji.

Potrzebujesz pomocy?+48 58 677 70 55
+48 58 677 70 00
pn: 7:30-17:00
wt - czw: 7.30-15.30
pt: 7.30-14.00