Nie. Karty z nadrukowanym zdjęciem (personalizowane) są zarezerwowane jedynie dla pakietu Komunikacyjnego (bilet MZK).

Dokumentami potwierdzającymi uprawniania do posiadania Wejherowskiej Karty Mieszkańca są określone w § 2 ust.1 regulaminu:

  1. w przypadku osoby rozliczającej podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie– kopia pierwszej strony PIT (w szczególności: PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L, ZAP3 lub NIP 7) opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego w Wejherowie (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), z ostatniego rozliczonego roku podatkowego, lub inny dokument złożony do Urzędu Skarbowego lub wystawiony przez Urząd Skarbowy, z którego wynika, że jej miejscem zamieszkania jest miasto Wejherowo;
  2. w przypadku osoby korzystającej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie – kopia pierwszej strony decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przyznającej świadczenia rodzinne obowiązującej w terminie składania wniosku o Kartę lub zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie jako mieszkaniec miasta Wejherowa w okresie obejmującym datę ubiegania się o Kartę;
  3. w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy – kopia dokumentu określającego aktualny status na rynku pracy zawierającego adres zamieszkania, wystawionego w roku tożsamym z rokiem ubiegania się o Kartę;
  4. w przypadku emeryta bądź rencisty kopia dokumentów z których wynika, że jego miejscem zamieszkania jest miasto Wejherowo – tj. legitymacja emeryta/rencisty lub PIT 40A/PIT OP albo inny dokument otrzymany z Zakładu Usług Społecznych w Wejherowie;
  5. w przypadku pełnoletniego ucznia oraz studenta kopia aktualnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej.
W przypadku elektronicznego składania wniosku powyższe dokumenty dołącza się w postaci dobrej jakości czytelnych zdjęć lub skanów.

Potrzebujesz pomocy?+48 58 677 70 55
+48 58 677 70 00
pn: 7:30-17:00
wt - czw: 7.30-15.30
pt: 7.30-14.00