• Home
  • Lista aktualności
  • Czas przedłużyć aktywność Wejherowskiej Karty Mieszkańca, by nadal korzystać z udogodnień

Czas przedłużyć aktywność Wejherowskiej Karty Mieszkańca, by nadal korzystać z udogodnień

Już w maju br. kończy się ważność Wejherowskich Kart Mieszkańca wszystkim tym, którzy zakładali je od października 2021 r. do maja 2022 r. Aby nadal cieszyć się możliwością korzystania z udogodnień wynikających z posiadania Karty, należy przedłużyć jej ważność na kolejny rok.

UWAGA! Posiadacze Pakietu Seniora nie muszą obecnie przedłużać aktywności Karty. Uprawnienia do Pakietu Seniora ważne są 3 lata od złożenia wniosku! 

Gdzie złożyć wniosek?


Osobiście

udając się do jednego z Punktów Obsługi Wniosków w celu ponownej weryfikacji danych wraz z okazaniem wymaganych dokumentów (lista Punktów, adresy oraz godziny otwarcia dostępne na stronie www.wejherowskakarta.pl w zakładce Punkty obsługi).

On – line dodając nowy pakiet - Pakiet Mieszkańca 2023

Ważność Karty Mieszkańca można przedłużyć szybko, komfortowo i bez wychodzenia z domu. Wystarczy dodać „Pakiet Mieszkańca 2023” na swoim koncie na stronie internetowej www.wejherowskakarta.pl lub w aplikacji Wejherowska Karta, następnie dołączyć w załączeniu dobrej jakości zdjęcie lub skan jednego z wymaganych regulaminem dokumentów.


Jakie dokumenty przygotować?

Jeżeli rozliczyłeś już podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni rok podatkowy (tj. 2022 r.) w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie ze wskazaniem miasta Wejherowa, jako miejsca swojego zamieszkania – pierwsza strona PIT-u oraz potwierdzenie jego złożenia (elektroniczne UPO, stempel Urzędu z datą wpływu, pocztowe potwierdzenie nadania)

inne aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia do przedłużenia ważności Karty:

  • kopia pierwszej strony decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przyznającej świadczenie rodzinne, obowiązującej w terminie składania wniosku o przedłużenie Karty lub zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie jako mieszkaniec miasta Wejherowa w okresie obejmującym datę ubiegania się o przedłużenie Karty;
  • kopia dokumentu określającego aktualny status na rynku pracy zawierającego adres zamieszkania, wystawionego przed upływem 1 roku kalendarzowego od daty ubiegania się o przedłużenie Karty
  • w przypadku emeryta/ rencisty kopia dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w Wejherowie legitymacja emeryta/rencisty lub PIT A40/PIT 0P albo inny dokument otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • w przypadku pełnoletniego ucznia oraz studenta – kopia aktualnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej
Kartę należącą do osoby niepełnoletniej przedłuża rodzic/opiekun prawny.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś swojego PIT-u w Wejherowie pamiętaj, aby składając deklarację podatkową za rok 2022 zachować dokument – kopię pierwszej strony PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), który będzie potrzebny do przedłużenia Karty Mieszkańca na kolejny rok.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o pakiet mieszkańca 2023 składać mogą wszyscy mieszkańcy – również posiadacze Wejherowskich Kart Mieszkańca z dłuższym terminem ważności karty - wnioski składane po 31.05.2022 r., którzy rozliczają swój PIT w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie.


Rozlicz swój PIT w Wejherowie i wnioskuj o pakiet mieszkańca 2023 już dziś !!